2/11/07

El diablo de los números


Título: El diablo de los números
Autor: Hans Magnus Enzenserberg
Editorial: Siruela


"Realmente no se detiene ante nada, pensó Robert para sus adentros. Ya sea el cielo o la arena, el anciano lo escribe todo con sus números. ni siquiera el agua está segura ante su bastón"

A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede con muchas personas, por que no las acaba de entender. Pero una noche sueña con un diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los números...

73 comentarios:

Nuria Pérez Filgueira dijo...

"El diablo de los números" es una novela ambientada en los sueños de Robert, en las que Teplotaxt (el diablo de los números) consigue que al chico le comiencen a gustar las matemáticas.
A Robert le disgustan las clases de su maestro de matemáticas, y por consiguiente la materia, pero Teplotaxt se las plantea de forma amena, utilizando ejemplos gráficos y cercanos a él. Así, las matemáticas comienzan a dejar de ser abstractas y sin sentido para Robert y para el lector.
El libro presenta en una lectura amena los conceptos matemáticos explicados paso a paso y en ocasiones con términos simplificados, lo que los hace más fácilmente comprensibles.
Me ha gustado releer este libro ya que lo había hecho hace años pero no recordaba muchos aspectos del mismo, y lo recomendaría tanto a quienes les gustan las matemáticas como a quienes no porque es muy entretenido y sencillo de entender.

Rebeca Díez dijo...

" El diablo de los números" ha sido para mi una novela que me ha hecho ver las matemáticas de otra manera, como un juego. La forma con la que el diablo trabaja con Robert da la impresión de que las matemáticas no tienen dificultad y que siempre se puede llegar a la solución. ES ideal para la gente que no le gustan las matemáticas porque podrán verlas de otro modo y querer profundizar un poco más en los ejercicios que propone el diablo. Leyendo esto, los niños se animarían más a estudiar las matemáticas sin tanto miedo, y los que ya gozan con ellas pueden disfrutar un poco más.
Además, es un libro fácil de leer por el lenguaje empleado y también por la simplificación de los términos matemáticos.
Sería un libro que recomendaría a grandes y pequeños.

antonio canosa dijo...

"El diablo de los números", es para mí la primera lectura de un libro del que es muy difícil hacer un resumen, por lo que me voy a limitar a aproximarme a hacer unos cuantos comentarios.
Se trata de una manera de ver las matemáticas desde otro punto de vista, que el niño quizás no había visto antes. Supone, entonces, un acercamiento al mundo del niño a través de los sueños, en donde se encuentra con un diablo "bueno e inteligente", que se supone que es como un profesor para él. El método que emplea éste diablo, a veces adecuado, otras un tanto exagerado, se basa en un trabajo continuo con Robert, el protagonista, ya que éste desea en varias ocasiones dejar lo que está haciendo. El diablo le va mostrando, en cada nuevo sueño, varios aspectos de las matemáticas, desde los primeros números, pasando por los números romanos, los números de primera, las raíces cuadradas, los números triangulares, la sucesión de números de Bonastchi, hasta hacer unas relaciones entre algunos de ellos.
Este libro, se caracteriza también por tener un lenguaje y unos dibujos muy apropiados para que sea leído, tanto por niños como por adultos.

silvia turnes dijo...

Este libro pode ser un material de apoio moi interesante para ó traballo de certos temas que son obxectivo de ensino en educación primaria.
Esta historia mostramos que non todo en matemáticas ten que ser resolto con complicadas fórmulas matemáticas senón que tamén a través do xogo se pode chegar a uns resultados igual de válidos. A través das explicacións e “trucos” que fai o demo Robert empeza a ver as matemáticos como algo totalmente diferente, empezanlle a gustar e a ver a súa utlidade xa que a través dos soños fai que os problemas que ten que resolver sexan ploblemas reais ( non como ocorre cós problemas que ten que facer en clase).
Deste xeito os nenos poden comezar a comprender o que son os números primos, os números da secuencia de Bonatschi etc.sen ningún tipo de dificultade.
Outra cousa que podemos traballar có libro, o igual que có relato que lin anteriormente “El tío Petros y la conjetura de Goldbach” é a historia das matemáticas e os seus personaxes máis destacados como ocorre con Pitágoras, Klein, Russell… que aparecen dun xeito moi breve pero expoñendo os seus maiores logros (aceduado ó nivel dos nenos).
Non sei por que os docentes sabendo que existen este tipo de libros que poden ser unha boa axuda para a introdución de certos temas, non os utilizan nas aulas de primaria e se segue a ensinar na maioría dos casos os contidos tal cal se expón no libro de texto.Os nenos ó meu parecer, mostrarían máis interés se logramos que lles resulte ameno o que están a estudar polo que temos que facer un esforzo por atopar materiais e diferentes formas para achegalos ás matemáticos.

silvia turnes dijo...

Este libro pode ser un material de apoio moi interesante para ó traballo de certos temas que son obxectivo de ensino en educación primaria.
Esta historia mostramos que non todo en matemáticas ten que ser resolto con complicadas fórmulas matemáticas senón que tamén a través do xogo se pode chegar a uns resultados igual de válidos. A través das explicacións e “trucos” que fai o demo Robert empeza a ver as matemáticos como algo totalmente diferente, empezanlle a gustar e a ver a súa utlidade xa que a través dos soños fai que os problemas que ten que resolver sexan ploblemas reais ( non como ocorre cós problemas que ten que facer en clase).
Deste xeito os nenos poden comezar a comprender o que son os números primos, os números da secuencia de Bonatschi etc.sen ningún tipo de dificultade.
Outra cousa que podemos traballar có libro, o igual que có relato que lin anteriormente “El tío Petros y la conjetura de Goldbach” é a historia das matemáticas e os seus personaxes máis destacados como ocorre con Pitágoras, Klein, Russell… que aparecen dun xeito moi breve pero expoñendo os seus maiores logros (aceduado ó nivel dos nenos).
Non sei por que os docentes sabendo que existen este tipo de libros que poden ser unha boa axuda para a introdución de certos temas, non os utilizan nas aulas de primaria e se segue a ensinar na maioría dos casos os contidos tal cal se expón no libro de texto.Os nenos ó meu parecer, mostrarían máis interés se logramos que lles resulte ameno o que están a estudar polo que temos que facer un esforzo por atopar materiais e diferentes formas para achegalos ás matemáticos.

Anónimo dijo...

“E l diablo de los números” foi o primeiro libro deste estilo que lin en relación coas matemáticas e, polo tanto, non me resultou extremadamente sinxelo. É difícil poder realizar unha síntese do mesmo pois a pesar de que a estrutura e formato se manteñen ó longo dos distintos capítulos, son tantos os aspectos que se tratan na obra que son incluso difíciles de recordar.
Pese a iso, o libro é un magnífico recurso para traballar diferentes temas matemáticos xa que presenta aspectos relacionados coa historia desta disciplina e dalgunhas das súas ramas, conxecturas, teoremas…Ó mesmo tempo establece unha certa significatividade dos contidos a través da recorrencia a casos concretos e exemplos que fan que todo sexa máis facilmente comprensíbel. Por outra parte, as intervencións de Robert deixan entrever posíbeis problemas que subxacen á aprendizaxe de determinados conceptos matemáticos.
En segundo lugar, é un bo recurso para empregar na aula porque a pesar de qeu a simple vista poida parecer que nel se tratan temas banais (orixe do cero, os números irracionais...), ocorre todo o contrario xa que nel se expoñen unha gran cantidade de tóremas, principios matemáticos,etc. Ó tempo que nos presenta a figuras relevantes deste campo (Pitágoras, Fibonacci, Klein...) así como evolucións recentes en certas ramas como pode ser a topoloxía en xeometría.
Finalmente debo dicir que a obra merece unha gran consideración debido á habilidade que mostra o autor para tratar os diferentes aspectos así como a maneira de relacionalos. Sen embargo, fronte a todos estes elementos positivos, o libro pode resultar monótono ó facer uso do mesmo formato en tódolos soños.

veronica boo martínez dijo...

“E l diablo de los números” foi o primeiro libro deste estilo que lin en relación coas matemáticas e, polo tanto, non me resultou extremadamente sinxelo. É difícil poder realizar unha síntese do mesmo pois a pesar de que a estrutura e formato se manteñen ó longo dos distintos capítulos, son tantos os aspectos que se tratan na obra que son incluso difíciles de recordar.
Pese a iso, o libro é un magnífico recurso para traballar diferentes temas matemáticos xa que presenta aspectos relacionados coa historia desta disciplina e dalgunhas das súas ramas, conxecturas, teoremas…Ó mesmo tempo establece unha certa significatividade dos contidos a través da recorrencia a casos concretos e exemplos que fan que todo sexa máis facilmente comprensíbel. Por outra parte, as intervencións de Robert deixan entrever posíbeis problemas que subxacen á aprendizaxe de determinados conceptos matemáticos.
En segundo lugar, é un bo recurso para empregar na aula porque a pesar de qeu a simple vista poida parecer que nel se tratan temas banais (orixe do cero, os números irracionais...), ocorre todo o contrario xa que nel se expoñen unha gran cantidade de tóremas, principios matemáticos,etc. Ó tempo que nos presenta a figuras relevantes deste campo (Pitágoras, Fibonacci, Klein...) así como evolucións recentes en certas ramas como pode ser a topoloxía en xeometría.
Finalmente debo dicir que a obra merece unha gran consideración debido á habilidade que mostra o autor para tratar os diferentes aspectos así como a maneira de relacionalos. Sen embargo, fronte a todos estes elementos positivos, o libro pode resultar monótono ó facer uso do mesmo formato en tódolos soños.
Verónica Boo Martínez

Mosteiro Vázquez Daniel dijo...

El autor Hans Magnus Enzensberger logra con este libro una más que aceptable transposición didáctica de los conceptos clave de las matemáticas para lograr que los niños y jovenes se interesen por ellos, y sobre todo, los entiendan.
Mediante esta fábula en la que un diablo hace las veces de profesor al protagonista, Robert, las matemáticas dejan de ser algo abstracto para convertirse, gracias a acertadas ilustraciones y un correcto dialogo entre ambos personajes, en una ciencia proxima e interesante.

marta aguion dijo...

" El Diablo de los números" está novela pertence a Hans Magnus Enzensberg. aínda que non é sinxelo facer unha sintesis do libro debibo o seu contido, creo convinte facer un breve comentario do mesmo.
A Robert( o protagonista do libro) , non lle gustan as matemáticas quizáis por que non acaba de entendelas.Pero unha noite asomaselle unha diablo que pretende inicialo no mundo das mesmas, case como un xogo. O protagista pensa que será outra das súas pesadelas pero neste caso non é ásí. o longo de doce noites o diablo explicalle as matemáticas dunha forma xamáis vista: os números cobran vida por si sos, ensinalle "trucos"... nunca as matemáticas foran algo tan increible.
segundo van avanzando as noites os números van absorvendo a Robert e el cada vez quere saber máis ata tal punto que o diablo explicalle que algúns problemas pertencen a esferas superiores. segundo van avanzando as matemáticas son cada vez máis complicadas, adquiren un grado superior.
Segundo o meu punto de vista neste libro tratanse temas de real interese, como poden ser teoremas e principios matemáticos como o de Pitagoras e Fibonacci, e moitos outras que poden parcernos d epouco interese, como os números romanos ou a existencia do cero.
Penso que é un bo material didactico para traballar na aula cos nenos de primaria, ainda que non sexan todos os capitulos pero si algúns, seleccionandos en base o curso no cal se estea a traballar.Non entendo por que non se usan nas escolas, posto que son unha forma diferente de ver as maémáticas, e non tan monótona como é o libro de texto e exercicios na pizarra, que non estou a dicir que estes ultimos sexan innecesarios. Os nenos aburrense rápido non lles gusta amonotonía e penso que este libro podría axudar a que isto cambiase.
Penso que é un libro adecuado para calquera tipo d elector, non só para neos senón tamén para adultos e as imaxes que trae en moitos casos axudan a entender mellor o libro como é o caso dos números triangulares.
Ei de recoñecer que nunca lera un libro deste estilo nin con esta temática e que tamén o longo del tiven algúns problemas para entender certas cousas, pero o mesmo tempo gusto e recoñezo que é moi util e presenta as matemáticas dun xeito que non estamos acostumados a ver nin a trabllar.
En conclusión dicir que é un libro de gran interese para trabalar na aula e de fácil lectura para calquera lector, sexa un neno ou un adulto.

MARTA AGUIÓN SANDÁ

marta aguion dijo...

" El Diablo de los números" está novela pertence a Hans Magnus Enzensberg. aínda que non é sinxelo facer unha sínteses do libro debibo o seu contido, creo convinte facer un breve comentario do mesmo.
A Robert ( o protagonista do libro) , non lle gustan as matemáticas quizáis por que non acaba de entendelas.Pero unha noite asómaselle unha diablo que pretende inicialo no mundo das mesmas, case como un xogo. O protagonista pensa que será outra das súas pesadelas pero neste caso non é así. o longo de doce noites o diablo explícalle as matemáticas dunha forma xamáis vista: os números cobran vida por si sos, ensínalle "trucos"... nunca as matemáticas foran algo tan increible.
segundo van avanzando as noites os números van absorvendo a Robert e el cada vez quere saber máis ata tal punto que o diablo explícalle que algúns problemas pertencen a esferas superiores. segundo van avanzando as matemáticas son cada vez máis complicadas, adquiren un grado superior.
Segundo o meu punto de vista neste libro trátanse temas de real interese, como poden ser teoremas e principios matemáticos como o de Pitágoras e Fibonacci, e moitos outras que poden parcernos de pouco interese, como os números romanos ou a existencia do cero.
Penso que é un bo material didáctico para traballar na aula cos nenos de primaria, ainda que non sexan todos os capítulos pero si algúns, seleccionandos en base o curso no cal se estea a traballar.Non entendo por que non se usan nas escolas, posto que son unha forma diferente de ver as matemáticas, e non tan monótona como é o libro de texto e exercicios na pizarra, que non estou a dicir que estes últimos sexan innecesarios. Os nenos abúrrense rápido non lles gusta a monotonía e penso que este libro podía axudar a que isto cambiase.
Penso que é un libro adecuado para calquera tipo d elector, non só para nenos senón tamén para adultos e as imaxes que trae en moitos casos axudan a entender mellor o libro como é o caso dos números triangulares.
Ei de recoñecer que nunca lera un libro deste estilo nin con esta temática e que tamén o longo del tiven algúns problemas para entender certas cousas, pero o mesmo tempo gusto e recoñezo que é moi útil e presenta as matemáticas dun xeito que non estamos acostumados a ver nin a traballar.
En conclusión dicir que é un libro de gran interese para traballar na aula e de fácil lectura para calquera lector, sexa un neno ou un adulto.

MARTA AGUIÓN SANDÁ

marta aguion dijo...

" El Diablo de los números" está novela pertence a Hans Magnus Enzensberg. aínda que non é sinxelo facer unha sínteses do libro debibo o seu contido, creo convinte facer un breve comentario do mesmo.
A Robert ( o protagonista do libro) , non lle gustan as matemáticas quizáis por que non acaba de entendelas.Pero unha noite asómaselle unha diablo que pretende inicialo no mundo das mesmas, case como un xogo. O protagonista pensa que será outra das súas pesadelas pero neste caso non é así. o longo de doce noites o diablo explícalle as matemáticas dunha forma xamáis vista: os números cobran vida por si sos, ensínalle "trucos"... nunca as matemáticas foran algo tan increible.
segundo van avanzando as noites os números van absorvendo a Robert e el cada vez quere saber máis ata tal punto que o diablo explícalle que algúns problemas pertencen a esferas superiores. segundo van avanzando as matemáticas son cada vez máis complicadas, adquiren un grado superior.
Segundo o meu punto de vista neste libro trátanse temas de real interese, como poden ser teoremas e principios matemáticos como o de Pitágoras e Fibonacci, e moitos outras que poden parcernos de pouco interese, como os números romanos ou a existencia do cero.
Penso que é un bo material didáctico para traballar na aula cos nenos de primaria, ainda que non sexan todos os capítulos pero si algúns, seleccionandos en base o curso no cal se estea a traballar.Non entendo por que non se usan nas escolas, posto que son unha forma diferente de ver as matemáticas, e non tan monótona como é o libro de texto e exercicios na pizarra, que non estou a dicir que estes últimos sexan innecesarios. Os nenos abúrrense rápido non lles gusta a monotonía e penso que este libro podía axudar a que isto cambiase.
Penso que é un libro adecuado para calquera tipo d elector, non só para nenos senón tamén para adultos e as imaxes que trae en moitos casos axudan a entender mellor o libro como é o caso dos números triangulares.
Ei de recoñecer que nunca lera un libro deste estilo nin con esta temática e que tamén o longo del tiven algúns problemas para entender certas cousas, pero o mesmo tempo gusto e recoñezo que é moi útil e presenta as matemáticas dun xeito que non estamos acostumados a ver nin a traballar.
En conclusión dicir que é un libro de gran interese para traballar na aula e de fácil lectura para calquera lector, sexa un neno ou un adulto.

MARTA AGUIÓN SANDÁ

Anónimo dijo...

" El Diablo de los números" está novela pertence a Hans Magnus Enzensberg. aínda que non é sinxelo facer unha sínteses do libro debibo o seu contido, creo convinte facer un breve comentario do mesmo.
A Robert ( o protagonista do libro) , non lle gustan as matemáticas quizáis por que non acaba de entendelas.Pero unha noite asómaselle unha diablo que pretende inicialo no mundo das mesmas, case como un xogo. O protagonista pensa que será outra das súas pesadelas pero neste caso non é así. o longo de doce noites o diablo explícalle as matemáticas dunha forma xamáis vista: os números cobran vida por si sos, ensínalle "trucos"... nunca as matemáticas foran algo tan increible.
segundo van avanzando as noites os números van absorvendo a Robert e el cada vez quere saber máis ata tal punto que o diablo explícalle que algúns problemas pertencen a esferas superiores. segundo van avanzando as matemáticas son cada vez máis complicadas, adquiren un grado superior.
Segundo o meu punto de vista neste libro trátanse temas de real interese, como poden ser teoremas e principios matemáticos como o de Pitágoras e Fibonacci, e moitos outras que poden parcernos de pouco interese, como os números romanos ou a existencia do cero.
Penso que é un bo material didáctico para traballar na aula cos nenos de primaria, ainda que non sexan todos os capítulos pero si algúns, seleccionandos en base o curso no cal se estea a traballar.Non entendo por que non se usan nas escolas, posto que son unha forma diferente de ver as matemáticas, e non tan monótona como é o libro de texto e exercicios na pizarra, que non estou a dicir que estes últimos sexan innecesarios. Os nenos abúrrense rápido non lles gusta a monotonía e penso que este libro podía axudar a que isto cambiase.
Penso que é un libro adecuado para calquera tipo d elector, non só para nenos senón tamén para adultos e as imaxes que trae en moitos casos axudan a entender mellor o libro como é o caso dos números triangulares.
Ei de recoñecer que nunca lera un libro deste estilo nin con esta temática e que tamén o longo del tiven algúns problemas para entender certas cousas, pero o mesmo tempo gusto e recoñezo que é moi útil e presenta as matemáticas dun xeito que non estamos acostumados a ver nin a traballar.
En conclusión dicir que é un libro de gran interese para traballar na aula e de fácil lectura para calquera lector, sexa un neno ou un adulto.

MARTA AGUIÓN SANDÁ

Belen Vigo Romero dijo...

El diablo de los números Hans Magnus Enzensberger

El diablo de los números es una extraña historia, en la que el autor nos presenta un pequeño y travieso diablillo, que nos lleva a través de doce capítulos (a modo de doce sueños), a imaginar teorías y propuestas de grandes matemáticos.
El cuento nos presenta a Robert, un curioso niño que al comienzo de la aventura odia las matemáticas, pero poco a poco, a medida que transcurren sus mágicos sueños junto al diablo, va encantándose con los números, combinaciones y símbolos, y en general con todo el mundo matemático. A lo largo del libro el niño Robert y el diablo de los números establecen diálogos creativos y sorprendentes en los que el diablillo muestra su creatividad y varios recursos didácticos.
Los doce capítulos de los que consta el libro corresponden a las doce noches que Robert sueña con el diablo. En todas ellas aparecen conceptos matemáticos como las sutilezas del número uno en el primer sueño o la fiesta con grandes matemáticos, con la botella de Klein, la estrella de cinco puntas…etc., en el doceavo y último sueño.
En resumen El diablo de los números es una entretenida historia en la que se mezclan juegos, anécdotas, conceptos, historias que demuestran que todo cuadra en las matemáticas, que existe un orden interno, aunque en realidad los números todavía guarden muchos secretos por descubrir. Sería a nivel didáctico un libro interesante y diferente, pues ni yo había leído nunca uno con esta estructura. La capacidad del autor es muy amplia al igual que los conceptos y su forma de relacionar. Es un poco complicado al principio, pero resulta entretenido y te sumerge sin darte cuenta en las matemáticas.

Irene Rial González dijo...

"El diablo de los números" es una obra que acerca a niños y no tan niños al mundo de las matemáticas de forma mágica y entretenida. Su argumento se basa en los sueños que tiene Robert, un niño al que no le gustan demasiado las matemáticas, en los cuales se le aparece el diablo de los números, (Teplotaxl), que le va explicando sueño a sueño aspectos matemáticos que el desconocía, o le parecían demasiado aburridos para llamar su atención.
Los ejemplos que se utilizan en el libro son claros y sencillos, lo cual facilita al lector que no tenga muchos conocimientos matemáticos la comprensión del libro.
Me gustaría destacar de la obra la gran ilustración que tiene, ya que me parece imprescindible para comprender y seguir de forma clara el entramado de la obra. A la vez, esta hace más entretenida y llamativa la lectura.
Otro aspecto a tener en cuenta, es la utilización en diferentes momentos de la obra de "palabras clave", referentes a contenidos matemáticos, como "rábano", "saltar", "pum"... que sustituyen a los términos matemáticos reales para hacer más fácil la comprensión de los ejemplos, y de la obra en si.
Sin duda me parece una herramienta muy buena para trabajar en el aula, ya que explica de forma clara y concisa muchos de los contenidos matemáticos que a los alumnos les cuesta comprender, además de fomentar la lectura en los escolares.

Carmen Pérez Oujo dijo...

Antes de comenzar a analizar el libro de "El diablo de los números" me gustaría señalar el hecho de que es el primer libro que leo en el cual el argumento principal son las matemáticas, lo cual me parece interesante ya que es una materia que muchos discentes ven como algo que asusta.
Lo que en el libro se intenta plasmar/conseguir es que Rober, el protagonista a través de sus sueños, en los cuales se le aparece el "Diablo de los números", no le tenga miedo a las matemáticas y, para llevarlo a cabo, se trata de enseñarle el verdadero sentido de las matemáticas y hacerle ver que éstas no son solo esos problemas aburridos, ni cuentas,... sino que hay mucho más.
Por otra parte, en el libro se habla acerca de grandes teoremas (por ejemplo el de Pitágoras), se menciona la conjetura de Goldbach, los números primeros, los números romanos, el cero, números irracionales,grandes figuras (Fibonacci, Klein,...)... de manera que Rober va aprendiendo todo de forma muy divertida; es decir, está aprendiendo jugando.
En cuanto a la utilidad del libro, estoy totalmente de acuerdo en que es un buen libro para llevar a cabo en el aula, siempre y cuando el docente tenga en cuenta las características del grupo y adapte los contenidos, ya que en el libro Rober es capaz de resolver todos los problemas/inconvenientes que se le van presentando, pero no todos somos iguales y debemos tener en cuenta las posibles dudas que pueden surgir.
Debo destacar tambien la sensillez con la que se tratan todos los contenidos, problemas,... en relación todos con las matemáticas que el diablo de los números le enseña a Rober.
Para terminar, me parece interesante señalar el hecho de que, a pesar de las pequeñas dificultades que he tenido a la hora de leer en libro, he aprendido muchas cosas que antes no sabía, como a conocer a Klein, el origen del cero, la utilidad del número 1,... y, gracias a este libro también aprendí que hay muchísimos temas interesantes que se podrían llevar a cabo en el aula.

Anónimo dijo...

"El diablo de los números" supuxo un verdadeiro descubrimento para min como material didáctico de apoio para a ensinanza das matemáticas. Supón un xeito moi innovador de ensinar as matemáticas por medio dunha historia interesante, cunha linguaxe adaptada á idade. A través dela ,vanse introducindo numerosos conceptos matemáticos, a partir do descubrimento que vai realizando Robert, o preotagonista. A través da resolución dos problemas que o Diablo dos números lle vai propoñendo, avanzase no descubrimento do mundo matemático, como fraccións,números infinitos, multiplicacións, números romanos...
A lectura amena permite motivar aos alumnos e acercalos a esta materia. Sen embargo,creo que son escasas as ocasións nas que estes recursos se empregan dentro da escola primaria. Ainda asi, a miña opinión é que estas obras poden ser moi explotadas para a ensinanza das matemáticas, non só como material de apoio, senón tamén como ferramenta guía ao longo de todo o curso.

DIANA TABOADA

giovanna Rodriguez dijo...

El libro el diablo de los números, trata sobre Robert, un niño que aborrece las matemáticas , hasta que una noche comenzó a soñar con Teplotaxt , un pequeño diablo que le enseña que para entender las matemáticas no hace falta saber cálculo.
El libro, está dividido en noches y en ellas el diablo le va explicando a Robert diferentes temas; como se descubrieron los números, la importancia del número 0, los números de primera (primos), los triangulares….
El libro me pareció interesante y entretenido, la forma de explicar cada uno de los temas me resultó sencillo y los temas elegidos interesantes .Las actividades propuestas en el libro son de gran ayuda para ir repasando lo explicado anteriormente.
Es un libro que enseña gran variedad de temas con un sencillo manejo de la comprensión y redacción.

lucía gonzález fernández dijo...

"El diablo de los números" es un libro muy entretenido y ameno en el que Robert se adentra en el mundo de las "temidas matemáticas" de la mano de un peculiar e ingenioso diablo. Éste último le propone cada noche en sus pesadillas(luego pasarán a ser sueños)nuevos e inagotables retos ("las Matemáticas nunca están acabadas"). Robert se adentra apasionadamente, y casi sin darse cuenta, en las matemáticas y se muestra motivado (intrísecamente) para lograr vencer los retos y poder "darle en las narices" al diablo (al final acaban siendo grandes amigos).
En cada capítulo el diablo de los números le presenta un tipo de números, realizan actividades e intentan resolver problemas relacionados con ellos, siguiendo los principios básicos por los que se rigen las matemáticas.
Así Robert aprende a vencer su miedo a las operaciones con números largos, a las divisiones,conoce problemas a los que se enfrentaron grandes matemáticos en su tiempo, etc. Además de demostrar su capacidad de superación, desarrolla habilidades y destrezas cognitivas para las matemáticas, aprende y usa habilidades metacognitivas como el análisis, la reflexión, la dedución, recuerda y aplica estrategias y conceptos aprendidos anteriormente, relaciona situaciones o problemas parecidos... Todo ello favorece la familiarización y afecto de Robert hacia dicha disciplina.
En las aulas de Educación Primaria se puede emplear este libro como un material didáctico, como una guía docente (al final del libro hay una lista donde aparecen los conceptos, ordenados alfabéticamente, trabajados en el libro )para introducir o trabajar ciertos temas en clase, para promover una relación afectuosa con las matemáticas...
Para finalizar decir que esta novela es adecuada para los escolares desde el punto de vista literario (es una historia sencilla,original, interesante y de fácil lectura)y matemático (presenta de una forma dinámica y divertida problemas matematicos que resultan complicados de entender en el aula)aunque dependiendo del nivel del alumnado necesitarían un apoyo para comprender algunos conceptos o procesos para llegar a la solucción.

Stefanie Terleth dijo...

“El diablo de los números” era una novela que me gustaba mucho. Yo lo leí ya cuando era niña, pero no me recordaba de todo. Además pienso ahora que no es un libro solo para niños, por que eso libro puede portar la fascinación de la matemática al lector.
A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede a muchas personas, porque no las acaban de entender. Pero una noche Robert sueña de un diablo que le porta en la ciencia de los números y eso es como magia, y Robert quiere saber más y más. Las matemáticas empiezan de ser como un juego. (Stefanie Terleth)

rocio candal muiño dijo...

“El diablo de los números” é unha novela que me resultou entretida aínda que algo difícil de ler, xa que abarca moitos temas e en ocasións resulta algo liosa, polo que fai que sexa complicada de resumir.
Esta obra pode resultar un material moi interesante para traballar cos alumnos xa que como Robert poden chegar a ver as matemáticas como un xogo e non como problemas e contas complicadas. Ademais non so podemos traballar os numeros primos, os racionais, os irracionais, teoremas... senon que tamén se nos mostra a historia das matemáticas e algúns dos matemáticos mais importantes, e todo isto, dunha maneira que os rapaces poidan entender.

Yolanda Blanco Rodríguez dijo...

Tras anos de estudio, foi en 3º de maxisterio cando tiven a oportunidade de traballar as matemáticas con material didáctico diferente ao que estaba acostumada, un libro de lectura.
A obra intenta acercarse ao lector ou lectora co obxectivo de que este sexa partícipe das diferentes historias que forman a obra e comprenda os diferentes conceptos matemáticos que se explican ao longo de toda a historia.
Isto consigueo mostrando os diferentes problemas cos que se atopa Robert coas matemáticas. Problemas que un pequeno diaño lle vai axudar a resolver.
Para iso foi necesario que o diaño se adentrase nos soños de Robert e así mostrarlle o fascinante mundo das matemáticas, onde a lóxica é o protagonista en todo momento.
Emprega unha linguaxe e exemplos sinxelos para que o lector comprenda o que se explica, garantizando deste xeito que non se deixe de ler a obra e se continúa con ganas de saber máis.
Creo que é un bo recurso para traballar na aula cos escolares xa que ofece una nova forma de aprender matemáticas.
É importante que o mestre saiba en que nivel operan os escolares xa que deste xeito evitarase que aparezan fracasos por parte dos escolares por resultarlles moi complexos os contidos.
A motivación é outro factor a ter en conta debido a que faremos que os escolares se impliquen en maior ou menor medida co que están a facer

Patricia berdeal dijo...

Este libro me pareció bastante complicado de entender y creo que los niños van a entender poca cosa y se van a quedar con las historias que le pasan a Robert en sus noches.Aparecen unos conceptos matemáticos que son básicos para entenderlas desde un comienzo,pero continúa con progresiones,relaciones entre números,teoremas o postulados que si que los veo complicados,ya que a mí me costó un poco entenderlo.Pero a mi parecer las matemáticas que le enseña el diablo son mucho más productivas y va aprender más que las que le presentaba su profesor,que simplemente les ponía unos problemas complicados para pasar un tiempo sin dar clase,y eso no es enseñar matemáticas.

Ana Real Otero dijo...

"El diablo de los números", es un libro nuevo para mi ya que nunca habia leido un libro de ese estilo; aunque si había oído habalar de el.
El libro se adentra en el mundo de las matemáticas a través de los sueños de un niño, Robert, al que no le gustan demasiado precisamente.
Cada noche junto al viejo diablo de los número, un tipo que cambia frecuentemente de humor, pero que en el fondo es bueno y lo único que pretende es mostrarle a modo de juego a Robert algunos temas de matemáticas. A medida que se van sucediendo las noches los temas se irán complicando y Robert poco a poco irá teniendo mayor soltura en el manejo de los números.
Pienso que no es solo un libro para niños sino también para mayores; ya que todos podemos aprender nuevos modos de ver las matemáticas, que en este libro se presentan como un juego;y se explican con un lenguaje sencillo, siempre apoyandose de algun dibujo y de algún tipo de ejemplo o juego.

Marta Villar Rúa dijo...

"El diablo de los números" es una novela entretenida? No estoy de acuerdo con ello. Sinceramente, no me despierta ningún interés por las matemáticas, al contrario, creo que las complica.
Por un lado,no se si se trata de un libro destinado a niños, pero me parece de muy dificil comprensión, y por otro lado, no sé por que motivo les cambia los nombres a diversos conceptos, si manteniera los mismos comprenderías mejor de que puede llegar a hablar.

Sin embargo, su afán por demostrar que las matemáticas son un juego, o se pueden trabajar como tal es, muy interesante. Creo que las matemáticas son una de las mejores asignaturas que se valen para tratarlas así, como un juego, y que de este modo despertaría mucho más el interés de los niños.

lucia dieguez dijo...

La novela “El diablo de los números” perteneciente a Hans Magnus Enzensberg trata sobre las matemáticas de un modo peculiar a través de doce sueños que tiene Robert el protagonista de la historia, junto a su “maestro” un diablillo que le aparece en dichos sueños para enseñarle las matemáticas. A Robert no le gustan porque no las entiende como le pasa a la mayoría de los niños; éstos dos personajes nos introducen en el recorrido de un mundo nuevo y apasionante a través de las Matemáticas.
Durante esas doce noches , Robert sueña sistemas numéricos cada vez más increíbles y esto hace que le empiecen a interesar las matemáticas, a meterse en ese mundo, es decir, con la ayuda del diablo abandona los tópicos escolares y hará que cada vez adquiera un mayor conocimiento y acceda a unos niveles superiores absorbiendo todos los procesos. Así hasta llegar al final en el que el diablo le hace comprender que algunos problemas solo están al alcance de la ciencia.
Este libro trata temas muy interesantes como el cero, los números primos, las potencias y la raíz cuadrada, números triangulares… etc. que hacen que cualquier niño o lector comprenda dichos términos de una forma sencilla. Desde mi opinión es un buen recurso didáctico para las escuelas ya que explica de manera interesante y sencilla aspectos matemáticos, nos da a entender que las matemáticas siguen un orden interno en el que todo encaja. El autor tiende a una visión amplia de los conceptos y la forma de relacionarlos. Se trata de una novela de fácil lectura tanto para niños como adultos.

Ana C. López dijo...

A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede a muchas personas, porque le parecen complicadas de entender.
Pero una noche sueña con un diablo que se hace llamar el Diablo de los Números. Robert piensa que es otra de sus pesadillas, pero en realidad es el comienzo de un viaje apasionante y divertido a través del mundo de las Matemáticas. A través de enigmas, aventuras y magia, el diablo le hará al niño olvidarse de los tópicos escolares, de su profesor que tan poco le gusta, y surgirá el interés por las matemáticas.
En cada capitulo, de los doce con los que cuenta el libro, el Diablo le explica a Robert algo nuevo relacionado con las matemáticas, conceptos y problemas que van aumentando en dificultad a medida que avanzas en el libro.
Este libro me parece un estupendo modo de trabajar las matemáticas en el colegio, ya que recurre a presentaciones atractivas de los contenidos y a los ejemplos concretos para facilitar la comprensión. Por otro lado, las dudas de Robert y el diálogo ameno y divertido que mantiene con el diablo facilita la comprensión de los contenidos que presenta el libro, mostrando a la vez los errores en los que podemos caer. Creo que ante todo es un modelo didáctico que muestra a los profesores una forma distinta de dotar a las matemáticas de una significatividad lógica.
Es la primera vez que leo un libro de estas características y me parece un buen recurso didáctico, una buena herramienta para trabajar en clase, ya que trata las bases de las matemáticas, principios, teoremas, figuras importantes… que se estudian en Primaria, adaptando su contenido para que resulte divertido para los niños.

Ana C. López dijo...

A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede a muchas personas, porque le parecen complicadas de entender.
Pero una noche sueña con un diablo que se hace llamar el Diablo de los Números. Robert piensa que es otra de sus pesadillas, pero en realidad es el comienzo de un viaje apasionante y divertido a través del mundo de las Matemáticas. A través de enigmas, aventuras y magia, el diablo le hará olvidarse de los tópicos escolares, de su profesor que tan poco le gusta, y surgirá el interés por las matemáticas.
En cada capitulo, de los doce con los que cuenta el libro, el Diablo le explica a Robert algo nuevo relacionado con las matemáticas, conceptos y problemas que van aumentando en dificultad a medida que avanzas en el libro.
Este libro me parece un estupendo modo de trabajar las matemáticas en el colegio, ya que recurre a presentaciones atractivas de los contenidos y a los ejemplos concretos para facilitar la comprensión. Por otro lado, las dudas de Robert y el diálogo ameno y divertido que mantiene con el diablo facilita la comprensión de los contenidos que presenta el libro, mostrando a la vez los errores en los que podemos caer. Creo que ante todo es un modelo didáctico que muestra a los profesores una forma distinta de dotar a las matemáticas de una significatividad lógica.
Es la primera vez que leo un libro de estas características y me parece un buen recurso didáctico, una buena herramienta para trabajar en clase, ya que trata las bases de las matemáticas, principios, teoremas, figuras importantes… que se estudian en Primaria, adaptando su contenido para que resulte divertido y comprensible para los niños.

Tatiana Rodríguez Vázquez dijo...

“El diablo de los números” Hans Magnus Enzensberger

Es la primera vez que leí este libro, al igual que es la primera vez que leo uno en que su tema principal sean las matemáticas, de hecho carecía de su existencia, pero más vale tarde que nunca, y ahora creo que es un gran aliado en una clase de dicha asignatura.
Muchas veces la falta de motivación en los alumnos, la monotonía de las clases… genera hacia ciertas asignaturas que los alumnos las dejen de lado o les cojan “manía”, al igual que una clase de música se puede hacer amena, una de matemáticas también puede llegar a serlo, y este libro es un ejemplo, aunque la historia en este caso de Robert y Teplotax (el diablo de los números) sucede en sueños, me llamó la atención una frase del libro “Durmiendo es como mejor se aprende”, hay formas de enseñar las matemáticas dejando un poco de lado el recurso que todos conocemos como son los libros de texto, que muchas veces se hacen aburridos.
Considero que este libro es una forma de hacerlo, creo que es capaz de despertar en los lectores interés por las matemáticas, porque Teplotax entre estallidos de rabia muestra lo interesante y sorprendente que es esta materia.
El pequeño diablo juega con Robert cada noche, tocando temas diferentes cada vez enganchando al chico más, a través de buenos diálogos y estupendas ilustraciones, que hacen que sea un libro de lectura fácil, me pareció muy interesante y original el cambio pero con una cierta relación de nombre que sufren los términos matemáticos, ya que de esta manera al niño le son más fáciles de recordar, como el de sacar rábanos (raíces), saltar (elevar ala potencia), números de primera (números primos), ¡pum! (factorial), etc., porque esta es una forma de acercarnos más al alumno/a, a su capacidad de entender términos que con su nombre matemático le resultan más abstractos.
Otra cosa que observe reflejada en el libro, es que al principio Robert y el diablo no eran buenos amigos, (típica relación profesor-alumno) pero al final lo acaban siendo.
Este libro me ayudó a reflexionar de lo maravilloso que es aprender jugando, de que hay que fomentar el los niños las ganas de aprender, conocer, perder el miedo, buscar el porqué de las cosas, etc.
Finalmente me quedo con lo que se cita en el libro que le dice el diablo de los números a Robert:
“…pasa una cosa: enseñar es algo fácil y divertido. Intuir algo tampoco está mal. Probar si es cierto lo que intuyes, aún mejor. Ya lo hemos hecho bastantes veces. Pero, por desgracia, todo eso no basta. Se trata de probarlo, incluso tú quieres ahora que te demuestre todo lo posible”
“…las Matemáticas nunca están acabadas. Hay que decir que por suerte. Siempre queda algo por hacer, querido Robert”.

Tatiana Rodríguez Vázquez

sandra furelos dijo...

Fue el primero de los dos libros obligatorios que leí y la verdad que no me decepcionó porque sabiendo que el tema central estaba relacionado con las matemáticas, era lo que me esperaba. Que el hilo conductor sean una serie de sueños, ayuda a la mejor comprensión del tema que se trata en cada uno de ellos, básicamente porque son relatos breves y sencillos de entender. La figura del diablo lo relaciona más íntimamente con el mundo infantil y juvenil por lo que llama más la atención de los escolares además de lograr captarla a lo largo de los doce sueños. La importancia de la utilización de este tipo de libros como material didáctico radica en la unión de dos factores que hasta el momento no habíamos mantenido unidos como es la lectura de libros que normalmente se asocia a materias como las lenguas o la historia; y las matemáticas. Saber que a través de este tipo de lecturas se puede acercar este mundo, a veces tan odiado como es el de las matemáticas, a los escolares y mantener un contacto mediante otro tipo de experiencias además de la de sumar, restar … sin parar. Todo material que consiga hacer más atractiva ésta u otra materia, será un éxito no sólo para los docentes sino para los escolares que se enfrentarán a ella con más ánimo, ilusión y gusto por aprender.
La utilización en la obra de un lenguaje sencillo y las numerosas ilustraciones, ayudan a comprender los retos que el diablo presenta al protagonista, además la parición de problemas no resueltos incentiva al lector a intentar resolverlos o a comprobar sus progresos en cada sueño. Los sueños se van relacionando entre ellos por lo que es necesario retener mucha información anterior antes de enfrentarte a un nuevo reto así que gracias a estos recordatorios a lo largo de la obra, es necesaria la comprensión secuencial de todos los conceptos . Es una obra sobre todo útil para acercar el mundo de las matemáticas de una forma diferente a los escolares. Conocer todo el material del que podemos hacer uso es positivo tanto para el profesor como para el alumno así que cuantos más conozcamos, más podremos aprovecharnos de sus ventajas.

Anónimo dijo...

Este libro, que cuenta la historia de un niño, al que como muchos odia las matemáticasy empieza a tener unos sueños con un diablo, que intenta enseñarle matemáticas. Es un libro que como es dirigido para niños, es fácil de leer, con unn lenguaje muy sencillo. y me hubiese gustado leer este libro o uno como estes cuando era pequeña, sobre todo por lo útil que creo que puede llegar a ser para que los niños aprendan determinadas cosas, sobre todo para los que no les gustan las matemáticas, ya que el libro en sí es divertido.

Diana Taboada Rey dijo...

A lectura da obra "El diablo de los números" resultoume moi interesante porque se trata do primeiro libro deste xénero que leo. Ata este momento descoñecía que existira literatura que traballase deste xeito as matemáticas. A través dun argumento interesante, no que o protagonista, un neno chamado Robert, que podería ser calquera dos nosos futuros alumnos de primaria, encóntrase nos seus soños co "diaño dos números" que o vai achegando a numerosos conceptos matemáticos, como as fraccións, os números primos, a multiplicación,....dun xeito ameno e divertido, ainda que nalgún caso a min resultoume algo complicado seguir as argumentación que se van dando na historia.

O que me pareceu moi positivo da obra é que emprega a aprendizaxe por descubrimento. A través de exemplos e da labor de guia que fai o diaño, Robert vai avanzando nos seus coñecementos de matemáticas e superando o seu "pánico" inicial hacia elas.Isto é o que se debe aplicar nas aulas de primaria, é dicir, partir dos coñecementos previos dos alumnos e ir avanzando. Ademáis, debemos favorecer unha valoración positiva das matemáticas, relacionándoas con aspectos da vida cotiá dos cativos.

Unha obra como esta pode ser empregada como un recurso educativo moi interesante nas clases de matemáticas, reforzando os contidos do libro de texto, ainda que eu opino que tamén se podería usar como libro guía para certos temas, xa que as súas explicacións son moi completas.

Para rematar, dicir que penso que este recurso se emprega pouco nas aulas, en moitos casos, por descoñecemento dos mestres deste tipo de material educativo.

Anónimo dijo...

"El diablo de los números" é unha novela que presenta as matemáticas dunha maneira máis sinxela, pódese dicir que resulta como un xogo.
o protagonista, Robert, acércase as temidas matemáticas mediante soños nos que aparece o diablo dos númerios, chamado Teplotaxt que fai de mestre. este explícalle temas de matemática tales como os números primos, números triangulares, números romanos, sucesión dos números de Bonastchi...dunha forma divertida con exemplos cercanos a Robert.(Exemplo: as lebres, os cocos).
Dende o meu punto de vista este libro é un materia didáctico moi apropiado para empregar nas clases de Matemáticas en Primaria xa que emprega unha linguaxe non moi complicada e acompañada de debuxos ou esquemas que expresan a explicación dos conceptos para que resulte máis atractiva a información.
Non me resultou difícil de ler o libro a pesar de ser a primeira vez que leo un libro "matemático".
Yolanda Anido Santiago

sara ageitos castro dijo...

"El diablo de los números" ressultoume moi ameno e fácil de leer, ademáis de enganchar a lectura. Pareceume moi interesante a forma de tratar as matemáticas xa que vai todo con exemplos é moi doado. O complicado desta lectura é que trata moitos temas, en cada capítulo fala de algo diferente, aínda que hai capítulos nos que fai referencia ós anteriores. Creo que para traballar na clase cos rapaces é moi interesante. O diablo trata as matemáticas de forma que parece sempre todo fácil e creo que para a xente que non lle gusta moito as matemáticas é o propio tratalas como un xogo. (de feito a Robert tampouco lle gustan as matemáticas porque está acostumado ás do seu profesor, e esta maneira de velas está enganchandoo.
Está moi interesante e gustoume moito.

sara ageitos castro

vanessa couselo franqueira dijo...

El diablo de los números está centrado en los problemas de Robert con las matemáticas y las ayudas que le proporciona un diablo “bueno” para poder entenderlas. El niño se va mostrando cada vez más a gusto en el mundo de los números, ya que su problema no era que no le gustasen las matemáticas, sino que no las entendía.
Yo nunca había leído un libro con esta temática pero a pesar de todo no fue tan difícil de entender al explicar claramente muchos de los conceptos, lo que facilita que pueda ser leído tanto por niños como por adultos.

Yolanda Blanco dijo...

"El diablo de los números" resultou ser libro un interesante onde a intriga por saber que pasa en todo momento, de como se resolven os problemas.... é un factor presente en todo momento.
A obra non é complexa xa que emprega unha linguaxe sinxela polo que facilita a comprensión dos diferentes conceptos que se desenvolven ó longo da obra.
Os exemplos empregados fan máis comprensible e accesible os contidos matemáticos que se explican, acercándose deste xeito ó lector ou lectora e conseguir que se involucren no fascinante mundo das matemáticas, onde todo está fundamentado.
Os problemas que ten Robert, o protagonista da obra, as dificultades coas que se atpoa coas matemáticas, principalmente porque non as entende, pero que grazas a axuda dun pequeniño diaño isto vai cambiar.
O diaño mostralle a cara oculta das matemáticas, esa cara que moitos descoñecen ben por desexo propio ou porque non dispoñen dos suficientes recursos para poder profundizar nelas.
Robert consigue adentarse no mundo das matemáticas pola man do diaño e descobre que estas son interesantes, con aplicacións na vida cotiá.
Creo que é un bo recurso a traballar cos rapaces na aula debido a que lles brindamos a oportunidade de traballar con novos recursos didácticos ampliando así as fontes de información e coñecemento co fin de que acaden os obxectivos curriculares.

patricia taboada cancela dijo...

Con la lectura de " el diablo de los números" los niños pueden sentirse identificados con Robert, pues como a casi todos los niños no les gusta las matemáticas. Sin embargo, durante la lectura se muestra que ese disgusto va cambiando a medida que el diablo le va enseñando matemáticas a lo largo de diferentes sueños. En el libro se nos muestra que un motivo de que los niños no disfruten con las matematicas reside en la labor que realiza el maestro, muchas veces no sabemos adaptarnos a los niños proponiendoles actividades que, además, de resultarles dificiles no les motivan. También es cierto, que ya se juega en desventaja y que parece que el hecho de no gustar las matematicas es algo ya innato en el niño.
Considero que este libro puede ser un buen ejemplo a mostar a los niños para hacerles ver que las matemáticas no son el " rollo" que ellos ven y que no necesitan saber muchas cosas sobre las matemáticas para hacer ellos matemáticas.
Como la estructura del libro consta
en que en cada sueño el diablo le enseña algo a Robert, en clase lo que se puede hacer es trabajar cada capítulo un día de la semana establecido, por ejemplo, los viernes. De este modo, sucesivamente cada viernes se irá trabajando el libro, poniendo en práctica lo que dice el diablo.
Además, puede resultar una actividad entretenida para los niños, pues asi verán y comprobaran como han ido apareciendo los números primos, los números triángulares, el número uno... En definitiva, se puede ver como un juego. Pues si queremos, también, podemos llevar acabo una dramatización con los niños de aquellos capitulos que más nos interesen o gusten alos niños.
Puede resultar un recurso interesante a trabajar en el aula para fomentar el gusto por las matemáticas,y ver que tal como dice el diablo lo diabólico de los números es lo sencillo que son.

Patricia Taboada Cancela

Jenifer Martínez Martínez dijo...

Este libro cuanta la historia de un niño, Robert, que odia las matemáticas y a su profesor, ya que dice que se las explica de una forma muy aburrida. Pero esta percepción de las matemáticas que tiene pronto va a cambiar.
Roberte empieza a tener sueños raros. En ellos aparece un genio, Teplotax, que le hace ver a través de juegos, lo divertidas que pueden llegar a ser las matemáticas. Con estos juegos, el genio va explicando paso a paso y sin que Robert se de cuenta, muchas cuestiones geométricas y conceptos matemáticos que van haciendo que el interés del niño por las matemáticas vaya creciendo.

Este libro, me ha parecido fácil de leer, sin embargo algunas cuestiones matematicas me liaron un poco. De todas formas me parece un libro muy útil para utilizar con niños.

sonia tuñas gonzález dijo...

“ El diablo de los números” é unha obra que se pode empregar como recurso educativo para explicar moitos conceptos de matemáticas, sobre todo so referidos á xeometría e aritmética. A través deste relato móstrasenos unha altenativa para ensinar esta materia diferente á da escola: razoar os conceptos matemáticos aplicándoos á exemplos significativos para o discente e que os poida entender, e non memorizar algo e aplicalo como simples máquinas sen comprendelo. Desta maneira, preténdese que se leve a cabo un ensino contextualizado, xa que todo se rexe polas matemáticas.

Así, pódese empregar este libro na aula para ensinarlle diferentes aspectos desta disciplina. Non obstante, hai que ter en conta de que non todas as palabras que emprega para denominar a determinados conceptos matemáticos se corresponden cos oficiais dos matemáticos. En consecuencia , hai que tamén introducirlle esta denominación. Ademais, moitas veces pode que lles resulte algo difícil ou que se lle presenten dúbidas diferentes ás de Robert. Polo tanto, hai que adaptar este recurso ás dificultades dos alunos. Unha bo método de comprobar se o discente entendeu e asimilou o que se lle explica é facendo as actividades que se recollen no libro ou outras alternativas prantexadas polo mestre e relacionadas.En adición, podemos prantexarlles os problemas e logo , antes de ler a solución do diablo, intentar que a resolvan pensando por eles mesmos e sen darlle a solución de antemán.

En definitiva, aínda que sería máis complicada para entender que “El Tio Petros y la conjetura de Golbach”, ámbalas dúas poderío ser complementarias, usando a primeira para introducilos no mundo matemático e a segunda para concretar máis nalgúns aspectos tratados na outra como a dos números primos.

sandra mouriño dijo...

"El diablo de los números" es la primera novela que leo con relacion a las matemáticas. Esta novela me pareció muy entretenida aunque a veces es un poco liosa ya que expone muchos conceptos y además no tiene argumento.
Esta novela puede resultar muy útil para trabajar con los alumnos, ya que nos muestra las matemáticas desde otro punto de vista al que eestamos acostumbrados, aquí nos lo muestra de forma lúdica, lo cual atrae más la atención de los alumnos y hace que los alumnos las entiendan.

isa rodríguez torres dijo...

Este libro, es un libro sobre todo para todos aquellos que temen a las Matemáticas. Robert es el protagonista y no le gustan nada las matemáticas ni el profesor..., como les sucede a muchas personas porque no las acaban de entender.
"El diablo de los números" es el primer libro que he leído hasta el momento relacionado con las matemáticas por lo que me ha resultado un poco complicado puesto que a mí dicha materia nunca se me ha dado bien.
Lo veo un buen recurso para utilizar en el aula puesto que estás aprendiendo teoremas, principios matemáticos...también nos presenta a Pitágoras, Fibonacci, Klein...figuras relevantes en este campo.
Además opino que es adecuado para romper la monotonía de las clases a base de explicación y ejercicios.
Por último señalar que es idóneo para cualquier tipo de lector ya sea niño o adulto.

isa rodríguez torres dijo...

"El tio Petros y la conjetura de Goldbach" es una novela en la que las matemáticas son el tema principal, no es necesario ser un experto en la materia para disfrutar de ella.
El lenguaje utilizado lo convierte en un libro de fácil lectura, aunque nos encontramos con algunas partes en las que existe mucha densidad en la explicación de los diferentes teoremas.
Todo gira entorno a una conjetura "Todo entero par mayor que 2 es igual a la suma de dos primos".
Los acontecimientos se van desarrollando de manera que la intriga dura hasta el final.
Además, decir que el libro despierta la curiosidad del lector por saber si dicha conjetura se llegará a resolver.

Alicia Leiro Parajó dijo...

Antes de comenzar el comentario acerca de este libro diré que, sorprendentemente, era la primera vez que leía un libro de lectura relacionado con las matemáticas o, más bien, que éstas fueran su tema principal. Sinceramente este hecho me parece bastante triste ya que me parece una manera amena, diferente e interesante de adentrarse en este "mundo". Además se comienza desde lo más sencillo, resaltando la importancia de números tan importantes como el cero o el uno, hasta acabar en cosas más complejas pero siempre partiendo de lo anteriormente hablado o, en este caso, "soñado" por Robert.
Además trata diversos temas, mediante la aparición de el diablo de los números: Teplotaxl en los sueños de Robert, como los números decimales, los de Bonatschi, los impares, los primos, las series,Pitágoras, el número Pi...
Resulta interesante además que para todo esto utiliza términos que facilitan la comprensión y resultan más cercanos y amenos, sobre todo para los más pequeños, como "saltar" por elevar al cuadrado, o "rábano" por raíz, o "números de primera" por números primos.
Destacable es la presencia del INFINITO en casi todas las actividades o explicaciones que aparecen en el libro.

Aparte del tema de las matemáticas, detrás de todo esto nos encontramos a un niño al que no le gustan las matemáticas en un principio porque, empezando por ahí, el profesor no le motiva en ningún sentido, aparte de que no les ve la utilidad, el sentido, no le gustan y no logra comprenderlas. Por tanto, resulta interesante comprobar como a medida que avanza el relato esto va cambiando y, finalmente, no sólo se muestra interesado, sino que consigue "poner en apuros" al diablo en ciertas ocasiones.

Y me gustaría, ya para acabar, dejar constancia de una frase que para mí resume mucho de lo importante de este libro:
"Lo diabólico de los números
es lo sencillos que son".

Alicia Leiro Parajó.

Sheila Valiño Martínez dijo...

El diablo de los números" es una novela del autor Hans Magnus Enzensberger. El protagonista de esta obra es Robert un niño al que no le gustan las matemáticas básicamente por dos motivos, uno de ellos es que no alcanza a comprenderlas y el otro, es que su profesor Bockel no le es de gran ayuda ya que su método de enseñanza no le resulta motivador.
Pero una noche todo cambia, aparece en sus sueños un señor bastante viejo que dice ser el diablo de los números. Este personaje logra en doce sueños que Robert sienta interés hacia el mundo de las matemáticas, ya que se las presenta mediante juegos, utilizando diversos materiales como chicles, cocos; diversas lugares, cuevas, playas... todo un mundo de fantasía que hará que nuestro protagonista se sumerja tanto en las matemáticas que estará deseando dormirse para comenzar a soñar. Tal será su conocimiento de estas que Teplotaxl "el diablo", le llevara al paraíso de los números para nombrarle aprendiz.
En mi opinión, el libro es interesante, original y con una historia de fácil comprensión. Pero los conceptos que se exponen en este en algunas ocasiones me parecen demasiado complicados para que un niño los pueda entender por si solo sin la ayuda de un adulto, ya que algunas de las explicaciones son demasiado breves y generales.
Aun así, me parece un material didáctico bastante interesante para que un profesor pueda dar sus clases de una manera más original y atrayente, saliendo de la monotonía del libro de texto.
Para finalizar diré que este libro para mi ha supuesto un pequeño esfuerzo de comprensión de alguno de los conceptos, puesto que era la primera vez que leía un libro sobre este tema por eso me entretuvo como a una niña pequeña resolviendo las incógnitas que en el se presentaban.

Olalla Ouviña Martinez dijo...

El diablo de los números es una historia que narra las aventuras de un niño llamado Robert con las matemáticas. Al principio, las matemáticas eran para Robert aburridas, en gran parte por culpa del profesor que se dedicaba a enseñar siempre lo mismo. El libro se divide en varias noches en las que Robert comienza a soñar con las matemáticas, que en un principio se convierten en pesadillas de las que desea despertar. El protagonista de estas pesadillas es él junto con el diablo de los números, que intenta, mediante el subconsciente de Robert adentrarlo en el mundo de las matemáticas, mucho más allá de lo que le enseñan en el colegio. El diablo le habla sobre los números primos, la importancia del cero, números triangulares…haciendo que Robert utilice la lógica para contestar a los problemas que el diablo le planteaba, y lo que en un principio eran pesadillas, poco a poco se fueron convirtiendo en anhelados sueños.
Me pareció un libro bastante interesante para enseñar matemáticas sobre todo a niños de 5º y 6º curso, ya que antes es un libro muy complicado de entender debido a los conceptos que en él se tratan. Me parece una manera muy interesante de que los niños aprendan matemáticas sin presiones, leyendo un libro como si fuese un pasatiempo y a la vez aprendiendo. En mi futuro como docente, será un libro que pueda utilizar a la hora de enseñar las temidas matemáticas.

Lucía Muíños Garea dijo...

O diablo dos números é unha novela digamos que diferente as que estamos acostumados a ler. Pero sen embargo a min persoalmente gustoume bastante pola forma en que aborda a ensinanza das matemáticas.
O libro está dividido en doce capítulos que se corresponden coas doce noites nas que Robert, un neno o que non lle gustan as matemáticas debido principalmente o seu profesor, comeza a adquirir un gran interese por elas a través das aparicións nos seus soños do “diablo” dos números. O cal mediante exemplos cotiás e cercanos a él lle vai explicando matemáticas dunha forma sinxela e fantástica.
A forma na que o “diablo” lle vai explicando a Robert, ó longo das noites, pareceme o máis interesante do libro. Pois mostra unha forma diferente de ensinar matemáticas a que estamos acostumados e ademais gustanme moito os exemplos que utiliza. Penso que é unha forma de ensinar máis cercana ó alumno e que pensa nos seus intereses, é decir, que parte del para ensinar e non dos contidos en sí mesmos.
Por todo isto creo que se trata dun bó recurso didáctico non só para ó alumno que o poida ler senón tamén para ó mestre. E que se deberían ter moi en conta libros como éste xa que me parecen un importante instrumento de traballo para a ensinanza

Lara Sevilla Ferreiro dijo...

Este libro conta a historia dun neno que odia as matemáticas porque o seu mestre llas fai
aborrecer. Debido a isto, unha noite ten un pesadelo con esa area do coñecemento
escolar, pero o que en principio parece un pesadelo, convertese nun soño estraño cun
demo que quere facerlle entender as matemáticas.
A partires daquel día, todas as noites o visita ese mesmo persoaxe, e axudalle a
entender o que o seu mestre non lle sabe explicar, e obrigalle a indagar ainda máis alá.
O neno acaba por converterse o mellor da súa clase en canto a esta asignatura, e o
demo introduceo como iniciado dos números dentro da congregación de sabios na que el
se encontra inmerso, e a que o rapaz viaxará a partir de entón cada noite.

sandra furelos dijo...

El diablo de los números

Fue el primero de los dos libros obligatorios que leí y la verdad que no me decepcionó porque sabiendo que el tema central estaba relacionado con las matemáticas, era lo que me esperaba. Que el hilo conductor sean una serie de sueños, ayuda a la mejor comprensión del tema que se trata en cada uno de ellos, básicamente porque son relatos breves y sencillos de entender. La figura del diablo lo relaciona más íntimamente con el mundo infantil y juvenil por lo que llama más la atención de los escolares además de lograr captarla a lo largo de los doce sueños. La importancia de la utilización de este tipo de libros como material didáctico radica en la unión de dos factores que hasta el momento no habíamos mantenido unidos como es la lectura de libros que normalmente se asocia a materias como las lenguas o la historia; y las matemáticas. Saber que a través de este tipo de lecturas se puede acercar este mundo, a veces tan odiado como es el de las matemáticas, a los escolares y mantener un contacto mediante otro tipo de experiencias además de la de sumar, restar … sin parar. Todo material que consiga hacer más atractiva ésta u otra materia, será un éxito no sólo para los docentes sino para los escolares que se enfrentarán a ella con más ánimo, ilusión y gusto por aprender.
La utilización en la obra de un lenguaje sencillo y las numerosas ilustraciones, ayudan a comprender los retos que el diablo presenta al protagonista, además la parición de problemas no resueltos incentiva al lector a intentar resolverlos o a comprobar sus progresos en cada sueño. Los sueños se van relacionando entre ellos por lo que es necesario retener mucha información anterior antes de enfrentarte a un nuevo reto así que gracias a estos recordatorios a lo largo de la obra, es necesaria la comprensión secuencial de todos los conceptos . Es una obra sobre todo útil para acercar el mundo de las matemáticas de una forma diferente a los escolares. Conocer todo el material del que podemos hacer uso es positivo tanto para el profesor como para el alumno así que cuantos más conozcamos, más podremos aprovecharnos de sus ventajas.

Cristina Ribadas Manteiga dijo...

Bajo mi punto de vista un libro que deberían leer tanto los niños como los maestros. A un maestro le puede ayudar a aprender a razonar y podrá ofrecer unas mejores explicaciones de conceptos matemáticos a sus alumnos.
Lo interesante del libro es como se explican diversos temás relacionados con el mundo de las matemáticas con términos que difieren totalmente de los que estamos acostumbrados a ver en los libros de esta materia y como provocan un interés del niño y un posterior razonamiento de este, ayudandolo a razonar y pensar en cada teorema mencionado. El libro nos muestra una metodología que para los futuros profesor será muy útil ya que consigue acaparar la atención de niño, y una vez motivado le enseña a razonar y relacionar conceptos matemáticos y no solo operaciones mecánicas.
Me asombra como en cada uno de los doce capítulos se explican diferentes teorías de las matématicas de una forma tan comprensible y entretenida.....números romanos, la invención del 0, pontencias, raíces cuadradas......

Yolanda Anido Santiago dijo...

"El diablo de los números" é unha novela que presenta as matemáticas dunha maneira máis sinxela. pòdese dicir, que resulta como un xogo.
O protagonista; Robert, acércase as temidas matemáticas mediante soños nos que aparece o diablo dos números, chamado Texplotaxt que fai sde mestre. Este explícalle temas de matemáticas tales como os números primos, os números triangulares, números romanos... dunha forma divertida con exemplos cercanos a Robert ( exemplo: as lebres e os cocos).
Dende o meu punto de vista este libro é un material didáctico moi apropiado para empregar nas clases de Matemáticas en Primaria xa que emprega unha linguaxe non complicada e acompañada de debuxos ou esquemas que expresan a explicación dos conceptos para que resulte máis atractiva a información.
Non me resultou difícil de ler o libro a pesar de ser a primeira vez que leo un libro "matemático".
Yolanda Anido Santiago

Tatiana Rey dijo...

"El diablo de los números" es el primer libro que leo relacionado con el tema de las matemáticas. Me ha parecido una manera muy buena y diferente para entender y aprender matemáticas. En él se ven las matemáticas desde un punto diferente del que todos tenemos de ellas, e incluso, puede llegar a ser como un juego.
Me parece un libro interesante y que deberían de leer los niños, sobre todo los que temen a las matemáticas, ya que, al igual que a Robert, el protagonista, le acabarían gustando.
El cuento trata de una sucesión de noches en las que Robert sueña con un diablo, llamado Teplotaxt, que le va a enseñar diferentes conceptos, teoremas, principios,etc., y lo hace de una manera divertida por lo que Robert está cada día más interesado en conocer algo más de esta ciencia.
Para acabar,se puede decir que el libro está hecho sobre todo para niños, pero también para los adultos, ya que aporta una visión diferente de las matemáticas. A mí, personalmente, me ha parecido un libro fácil de leer, fácil de entender y entretenido. Creo que es un buen recurso para utilizar en el aula con los niños ya que las clases de matemáticas suelen ser bastante monótonas y aburridas, y así seguro que se hacían más divertidas.

Rebeca Montoto Vergara dijo...

Desde mi punto de vista "El diablo de los números" me parece un libro de díficil entendimiento si nos centramos en el público al que supuestamente va dirigido. Nunca había leido un libro de este estilo y la verdad es que en este caso me ha defraudado un poco. Soy una persona a la que en general (con excepciones) me gustan bastante las matemáticas y la verdad es que este libro no me ha gustado demasiado.

En primer lugar no entiendo porque cambia el nombre de los conceptos matemáticos, si se supone que es para ayudar a los niños a entender esta materia ¿por qué liarlos con nombres inventados? ¿no llevará esto a confusiones?

En segundo lugar, me parece un error bastante grande, al que se recurre bastante veces en el libro, que no se den explicaciones y queden en el aire dudas de Robert, que el diablo aregla poco menos con un: POrque es así y punto. Y si no, no hay más que leer atentamente el capítulo del 3 x 0.33333... por ejemplo.

De todas maneras, no todo es malo, me parece un libro que si se orienta corectamente, es cierto que puede despertar curiosidades y cambio de opinión de lo que son realmente las matemáticas. Un material ddáctico más.

** Rebeca Montoto Vergara **

María Jesús Granja Pereira dijo...

María Jesús Granja Pereira

Como xa dixeron algúns compañeiros, este é un libro de difícil resumo global, sendo preciso ter que facelo por capítulos, aínda que estes si están relacionados. Continuamente fai saltos para atrás coa intención de que Robert lembre e aplique o que aprendeu en noites anteriores. Esto paréceme moi interesante, posto que o que penso que na actualidade, os contidos relativos ás matemáticas non se ensinan como algo que se pode utilizar en calquera situación e ademais non se inculca a importancia que ten ir montando uns coñecementos e habilidades sobre os anteriores, senón que se ve como algo separado, é dicir, o que aparece no primeiro tema non volta aparecer no segundo, nin no terceiro, etc.
Particularmente, sorprendeume o tratamento que este libro dá ás matemáticas e, sobre todo, o xeito de contalas e explicalas. Cando comecei a lelo non sabía qué tipo de historia se contaba nel e creo que foi unha idea acertadísima por parte do autor que matemáticas e fantasía fosen da man. Esta foi unha razón que me motivaba a ler noite tras noite, para saber como se desenvolvería o "soño" de Robert na compaña do seu Demo das matemáticas. A min non se me dan especialmente ben as matemáticas (aínda que si me gustan), e non coñecía (ou alomenos con ese nome) algúns dos aspectos tratados no libro, como a sucesión dos números de Bonatschi, que coa explicación do demo si conseguín entender.
Finalmente, creo que adecuado facer un breve comentario dunha anécdota persoal e totalmente casual relacionada con este libro. Durante os meses de novembro e decembro estiven facendo as Prácticas Escolares I nun curso de 6º de primaria. Un día cando cheguei á clase había 5-6 rapaces facendo un corro arredor dunha mesa. Cando me asomei para ver que facían, vin con sorpresa que estaban mirando para un libro e non era outro que "El diablo de los números". O libro era dun rapaz ó que preguntei se lle gustara. El contestou que si e que o levara para deixarllo a unha compañeira á que non lle gustaban as matemáticas, quen ó cabo duns días, dixo que o estaba a ler e que lle encantaba. Con este comentario o que quero expresar é que si é un libro axeitado á etapa de primaria, (pero penso que para os últimos cursos)pola súa sinxela de vocabulario e contidos. Pode ser unha ferramenta interesante para utilizar no noso próximo futuro laboral.

Jessica Mourelle dijo...

É un libro útil como ferramenta para tentar traballar coas matemáticas dende unha visión divertida, e non dende a visión do bostezo.
Orientado ao público xuvenil, tenta despertar nos nenos un certo interese polo mundo das matemáticas.
Durante 12 noites, o diaño dos números visita os soños de Robert, descubríndolle alguns dos segredos que agachan as matemáticas e facendolle comprender que non son esa asignatura tan temida e insoportable.
Os soños rematan, pero Robert contará para sempre coa axuda do seu novo amuleto, unha estrela de 5 picos..

Rafa López López de Rego dijo...

"El diablo de los números" es un libro que cuenta las aventuras de un niño llamado Robert al que no le gustan las matemáticas. Un día después de tener pesadillas, sueña con un diablo, el diablo de los números que intentará que Robert sienta un gusto por ellas.

La verdad es que el libro me gustó, no solo por el gran número de dibujos que tiene, sino porque es un libro muy interesante y que se lee muy rápido ya que es muy ameno.

Sin duda es un libro que recomendaria a los alumnos de Educación Primarias

Anónimo dijo...

“El diablo de los números” es una novela que ya conocía, pues la leí con 9 años, y, ahora, como me pasó la primera vez, me ha resultado de una difícil comprensión, esta vez descubrí y entendí cosas que de aquella no fui capaz, pero, igualmente, mi perspectiva de este libro es que si va dirigido a unos lectores jóvenes, los nombres inventados que da a ciertas cosas como la no finalización de las explicaciones por parte del diablo, no ayuda a estos a entender bien las matemáticas, ya que lleva a confusiones y a no descubrir todos los “¿porque?” que se plantean frecuentemente en esta materia.
Por otra parte me parece muy bien que utilice para la enseñanza matemática cosas que se encuentren en el entorno del niño, en su vida cotidiana, pues así logra hacerle entender que esta asignatura que tanto odia el protagonista se encuentra y es aplicable a cualquier ámbito de la vida.
Creo que si se modificaran algunas de las observaciones antes mencionadas, podría convertirse, según mi opinión, en un libro que su lectura sería más ligera, amena y más sencilla de comprender para este joven público.

FRANCISCA VARO ROMERO

Vanessa Vila Varela dijo...

Robert é un neno que comeza a soñar todas as noites co diaño das matemáticas. O diaño, cada noite, explícalle algún contido matemático( números primos, os factoriais, que co número 1 e o 0 se fan o resto...), e faino dunha forma fácil de entender, explicándolle paso a paso as cousas, deixando que el tamén dea respostas ás solucións, como se fose o seu mestre particular.
Este libro non me pareceu moi doado de leer, lagunhas cousas tíñaas que ler varias veces para comprendelas. Creo que lles serviría ós nenos de primaria para entender algo mellor algúns conceptos matemáticos, e ver que non son tan aburridos e difíciles como creen algúns.

VANESSA VILA VARELA

Anónimo dijo...

El diablo de los numeros es una novela, cuyo protagonista, un niño llamado Robert, el cual aborrece las matamaticas, encontrara al personaje del diablo llamado Teplotaxt,que sera el incentivo para que se plantee las matematicas desde otro punto de vista mas ameno y estimulante.La mayor parte de culpa de que a robert no le gusten las matematicas es que no se habia encontrado con un maestro capaz de explicarle las matematicas desde un punto de vista indagador e incentivador.El diablo le enseña las matematicas a robert con imagenes graficas, preguntas y explicaciones que despiertan la curiosidad de robert, y por lo tanto se produce el estimulo que hace que se empiece a formular las mates desde otro punto de vista.

Me siento bastante identificada con Robert, aunque todavia no he encontrado al diablo que haga que me replantee las mates desde el punto de vista de Robert al conocer a Teplotaxt.Considero al libro muy interesante tanto para profes como para alumnos, puesto que a unos les sirve para como enseñar las matematicas de una forma amena y a otros para ver las matematicas desde un punto de vista diferente,donde las mates pueden ser estimulates, divertidas y amenas.Yo voy a estar esperando a que me suceda eso.jiji

Alba Insua Lamela Primaria

Paula Silva Priegue dijo...

Robert é un neno o que non lle gustan as matemáticas, e ten a sorte de que nos seus soños atópase cun demo das matemáticas que lle axuda a entendelas e acaban por gustarlle.
O libro está dividido en 12 noites nas cales a Robert se lle aparece o demo do números nunha situación distinta, situación na cal lle explica ó neno distintos problemas matemáticos, dende a serie de Bonatschi (Fibonacci), os números triangulares (figurados(, a combinatoria, os números irrazonables (irracionais), os números de primeira (primos),os ¡pum! (factoriales)...
Cada noite o demo exemplifica de distintas maneiras as súas explicacións matemáticas, con cousas como lebres, cocos, folerpas de neve,...Todo elo de tal xeito que a Robert lle acaban entusiasmando as matemáticas.
A última noite é a máis especial de todas, a Robert invítano a unha cea no inferno/ceo dos números, onde coñece a moitos matemáticos importantes e ordénano aprendiz dos números e concédenlle a orde pitagórica dos números de 5ª clase, regalándolle a estrela de 5 puntas, símbolo da orde pitagórica.

Trátase dun libro bastante dificil de ler, para o cal é necesario ter uns coñecementos matemáticos bastante amplos. As ilustracións que posúe facilitan a comprensión polo que sería recomendable para nenos pero no para os máis pequenos.

Jose Luis Vázquez Amado dijo...

"El diablo de los números", es un libro entretenido, rápido de leer y que engancha muchísimo. Se trata de una historia de un niño Robert,al que
no le gustan las matemáticas porque no las acaba de entender muy bien.
Una noche sueña con un diablillo que pretende iniciarlo en el camino de los números. Luego los números comienzan a cobrar vida por sí mismos. Se pasa de niveles escolares a niveles superiores, los cuales Robert sigue entendiendo.
También se nos muestra que los numeros guardan muchos secretos y siempre tendrán algo nuevo para descubrir.
Robert quiere saber cada vez más y más hasta que el diablo le hace entender que hay problemas que pertenecen a los altos campos de las ciencias.
En general todo bien, la historia, los personajes y los sucesos que van aconteciendo. Sobre todo, muy fácil de entender.

patricia blanco míguez dijo...

bcq“El diablo de os números” Resultoume unha ectura non moidoada debido ás abundadntes operación que eran preciso ir realizando para poder ir avanzandona súa lectura. De lectura sinxela, sen adornos e moi directa pero ó mesmo tempo goza dunha agochada complexidade. Na miña opinión coido que, para un neno de Primaria que cursase o último curso do derradeiro ciclo, pode mostrar unha certa complicación, máis non polo feito das operación que hai que facer senón ploa lonxitude do libro. Pode ser que resulte un libro un tanto aburrido xa que a estructura é sempre a mesma: Pregúntalle si sabe , por ejemplo, o que son os números “Bonachi” ( correspondéndose cos famosos números da Táboa Fibonacci), vaillo explicando cunha metodología constructivista, e finalñmente, o neno, chega a comprendelo. Mais debo destacar que malia consideralo un pouco longo, creo que sí sería máis viable, ir ofrecéndolle ó alumnado un capitulo á semana para lé-lo na aula e traballar con el de xeito colaborativo a modo de pequenos grupos de catro ou cinco nenos ou nenas. Na miña opinión, vexo esta opción como máis atractiva para eles, xa que irán contruíndo a aprendizaxe pouco a pouco e quizais, coa andamiaxe necesaria para avanzar dun nivel á outro. Vexo positivo así, a forma de abordar os problemas; o neno vai desenvolvendo pouco a pouco un gusto pos Matemáticas, antes inexistente nel. Vai vendo a través dos soños dun xeito incríbel, como as matemáticas están en todo.
En canto ás personaxes tratados gustaríame subliñar, a do personaxe do “Diablo”; non entendo por que aparece carcterizado dun xeito tan arisco,pois dende o meu punto de vista representa a típica imaxe do mestre tradicional de matemáticas autoritario e poco flexible ( recorre moito a berros ) Repreenta unha personaxe impaciente que aínda que poida ter momentos de tranquilidade, sempre acaba angustiándose. Non creo que sea combinte seguir transmitindo esta imaxe nos nenos e nenas, pois non todo o profesorado de Matemáticas terá o mesmo caráter. Polo tanto coido que esta imaxe axuda a que se siga xeneralizando.

blanco míguez dijo...

“El diablo de os números” Resultoume unha ectura non moidoada debido ás abundadntes operación que eran preciso ir realizando para poder ir avanzandona súa lectura. De lectura sinxela, sen adornos e moi directa pero ó mesmo tempo goza dunha agochada complexidade. Na miña opinión coido que, para un neno de Primaria que cursase o último curso do derradeiro ciclo, pode mostrar unha certa complicación, máis non polo feito das operación que hai que facer senón ploa lonxitude do libro. Pode ser que resulte un libro un tanto aburrido xa que a estructura é sempre a mesma: Pregúntalle si sabe , por ejemplo, o que son os números “Bonachi” ( correspondéndose cos famosos números da Táboa Fibonacci), vaillo explicando cunha metodología constructivista, e finalñmente, o neno, chega a comprendelo. Mais debo destacar que malia consideralo un pouco longo, creo que sí sería máis viable, ir ofrecéndolle ó alumnado un capitulo á semana para lé-lo na aula e traballar con el de xeito colaborativo a modo de pequenos grupos de catro ou cinco nenos ou nenas. Na miña opinión, vexo esta opción como máis atractiva para eles, xa que irán contruíndo a aprendizaxe pouco a pouco e quizais, coa andamiaxe necesaria para avanzar dun nivel á outro. Vexo positivo así, a forma de abordar os problemas; o neno vai desenvolvendo pouco a pouco un gusto pos Matemáticas, antes inexistente nel. Vai vendo a través dos soños dun xeito incríbel, como as matemáticas están en todo.
En canto ás personaxes tratados gustaríame subliñar, a do personaxe do “Diablo”; non entendo por que aparece carcterizado dun xeito tan arisco,pois dende o meu punto de vista representa a típica imaxe do mestre tradicional de matemáticas autoritario e poco flexible ( recorre moito a berros ) Repreenta unha personaxe impaciente que aínda que poida ter momentos de tranquilidade, sempre acaba angustiándose. Non creo que sea combinte seguir transmitindo esta imaxe nos nenos e nenas, pois non todo o profesorado de Matemáticas terá o mesmo caráter. Polo tanto coido que esta imaxe axuda a que se siga xeneralizando.

ana.arteaga dijo...

¿Porqué llamar diablo a alguien que tan ingeniosamente consigue que un niño “negado para las matemáticas” logre entenderlas y que le agraden? pero no solo entenderlas, sino saber de su fundamento, hacernos ver que las matemáticas pueden ser divertidas si se las trata como es debido; que no son solo relaciones entre números para solucionar problemas que ni siquiera llegaríamos a plantearnos (como las trenzas y los panaderos). El autor deja volar la imaginación en cada capitulo para sorprendernos con nuevas historias fantásticas que consiguen atraer y mantener nuestra atención. Bien es cierto que los términos matemáticos que utiliza parecen a veces más dificultosos de lo que en realmente son (rábanos, números saltarines…); siempre jugando con metáforas y dando pie a que el lector descubra las respuestas antes de que Robert las desvele. Ingenioso nuestro diablillo, hace que a veces nos quedemos con pequeñas dudas y otras entendamos el proceso de ciertos logaritmos que realizamos como robots. Un libro para leer con calma, analizándolo y sacar así el máximo provecho.

mª begoña ramas ramas dijo...

“El Diablo de los números” Es una novela que me gustó mucho y como “futuro profesor” se la recomendaría a todos los niños de primaria, ya que pienso que sería más bien un cuento para ellos que una novela.
Nos cuenta la historia de un niño al que no le gustan las matemáticas, Robert, y que se le aparece un diablo en sueños que le va explicando las mates con ejemplos como: liebres, serpiente de nueves, rábanos, números saltarines… De esta forma Robert sin darse cuenta se fue introduciendo en las Matemáticas, jugando con el Diablo llegando a ser una de las asignaturas preferidas por él.

susana lema vázquez dijo...

“ El diablo de los números” es un libro que te acerca de forma divertida al mundo de las matemáticas, es muy práctico para los niños que no les gusta esta materia ya que les hace obtener otro punto de vista. Utiliza palabras y ejemplos muy sencillos lo que hace seguir la lectura sin ninguna dificultad. Aquí aprenden distintos conceptos matemáticos como los números primos, los nº triangulares, los romanos, racionales, la serie de Fibonacci… de forma sencilla ya que, simplifican tanto los ejemplos que son muy fáciles de entender, además a lo largo de la historia te van relacionando todo y hacen hincapié en cosas concretas recordándote todo lo que fuiste viendo. Es una forma muy interesante para aprender y además te citan algunos personajes muy destacados del mundo de las matemáticas como Pitágoras, Gauss, Klein, Eratóstenes…y observas lo que aportaron estas personas a este mundo.
Hay que tener en cuenta que los conceptos que aparecen en el libro no se corresponden con los nombres que se utilizan en la realidad por ello es bueno que poco a poco los niños se vayan familiarizando con estos conceptos para que no les surjan ningún problema a la hora de utilizarlos adecuadamente.
Además el libro te incita a resolver los problemas que te plantea como por ejemplo la construcción de modelos con figuras triangulares, cuadradas… mediante tijeras y pegamento, te enseña como hacerlos y eso puede dar mucho juego para aprender distintos conceptos matemáticos, aparecen muchas cosas interesantes para trabajar con los niños.

chico agrafojo dijo...

El diablo de los números es un libro que trata de descubrir de una forma divertida e indagatoria los misterios del mundo de las matemáticas y sus descubridores.
Robert, es un niño que detesta las matemáticas y que comienza a soñar con un diablillo matemático que le encamina al descubrimiento de diferentes conceptos matemáticos de una forma sencilla y entretenida. Las visitas nocturnas del diablo y las discusiones y artimañas que se suceden al encontrarse estos dos personajes de opiniones tan diferentes (en un principio), es la excusa perfecta para que Hans Magnus Enzensberger exprese una serie de nociones matemáticas, mediante ejemplos y sencillas demostraciones. Así Robert y nosotros descubrimos lo interesantes que pueden ser los números primos, los números de Fibonacci, los racionales, los irracionales, la combinatoria, los números factoriales, las potencias, las fracciones, los límites… Es increíble la introducción tan amplia que hace a las matemáticas elementales y de la maestría con la que nos hace resolver cuestiones tan complejas sin ningún esfuerzo.
De forma totalmente personal admito que el niño me parece un poco repelente en algún momento. Lo encuentro un poco irrespetuoso y cruel en alguno de sus desprecios al diablo o al Sr Bockel (aunque son características frecuentes en los niños).

fernandez pita dijo...

El diablo de los números es complicado hacer un resumen, pero lo que viene a decir el
libro es que se vean las matemáticas desde otro punto de vista que el niño no había
visto nunca, este libro me puede valer como material de apoyo y muy práctico para
trabajar distintos temas que tendremos que dar en primaria. Este libro nos enseña que a
través de los juegos se pueden resolver ciertos problemas que se dan en matemáticas
de una forma divertida y motivadora para el alumno, así con los trucos que hace Robert
empieza a ver las matemáticas de manera distinta y le empiezan a gustar y ver lo útiles
que son a través de los sueños y así aprende matemáticas sin ninguna dificultad.
A mi forma de ver, lo que no entiendo es que no se como los profesores de primaria no
utilizan este libro como material didáctico ni otros como " El tio Petro y la conjetura de
Goldbach", se sigue enseñando las matemáticas de la forma tradicional y lo que hace
esto es que se vean como el "coco" de la enseñanza, pudiendo acercar a los niños al
mundo de las matemáticas de una forma divertida y motivadora y a la vez aprendiendo.¡
NO MAS DE LO MISMO! ( nicolás fernández pita)

marco schaal orizales dijo...

A Robert, coma a moitas nenas e moitos nenos, non lle gustan as matemáticas porque non acaban por entender o seu uso.
Unha noite ten unha especie de sono, que poderíamos chamar pesadelo cun demo que lle axudará no seu progreso nas matemáticas, incluso a niveis máis elevados.

Sobre o libro, creo que sería unha boa ferramenta para usar nas clases de matemáticas, pero como material alternativo e apoiar certos temas, non como lectura obrigatoria. Xa que cando se obriga a ler/facer algo sempre crea un certo rexeitamento polo que os alumnos poden sentir, aínda máis, rexeitamente polas matemáticas (ademais de andar facendo contas.. ler.. sería un castigo para eles).
Hai algunhas cousas que non me quedaron demasiado claras e que non se explican demasiado ben.
De todas formas, creo que este libro resulta útil, tanto para nenos como para adultos, xa que se ven as matemáticas como algo "normal" e non tan complicado e complexo.


Marco Schaal Orizales

RODRIGO VIÉITEZ RODRÍGUEZ dijo...

Hasta que acabé la lectura de libro "El diablo de los números", yo también le temía a las matemáticas pues gurdaba una mala experiencia dellas de mi etapa escolar (primaria y E.S.O.). El diablo de los números es un libro que me resultó interesante y que despertó en mi un gran interés por las matemáticas.
Se trata de un libro, que gracias a su estructura lineal, hizo que aprendiese y recordase cosas de forma muy divertida y, a su vez, formó en mi un gran interés por las matemáticas.
Podríamos clasificarlo como un libro para lectores de primaria, y en especial para todos aquellos que temen a las matemáticas ya que es una forma de acercarse a ellas de una manera mucho más divertida y desde otro punto de vista. También está enfocado para un público lector adulto, pues se puede profundizar sobre diferentes contenidos y aprender o recordar algunos conceptos que se nos escapan de nuestra etapa escolar.
Durante el libro, un ingeneoso diablo matemático, aparece durante noches en los sueños (antes pesadillas) de Robert, y provoca en él un gran interés por lo que antes eran sus "temidas matemáticas". Durante cada noche, en los sueños de Rodert, el diablo propone una serie de retos a conseguir, una seríe de retos que nunca acaban (como las matemáticas, y consigue así, que Robert cambie su concepción sobre las mismas.
Hablamos pues, de un libro de fácil lectura, e incluso un libro que se puede trabajr con él como complemento didáctico en las aulas de primaria, ya que explica, de forma muy interesante y entretenida, ciertos contenidos que a los alumnos les puede resultar difícil de comprender sólo con la explicación del profesor.
Por último señalar, que me resultó un libro muy entretenido, ameno y de fácil comprensión y que recomiendo a todos aquellos que tengan "miedo" a las matemáticas, pues con él, como le pasó a Robert, se darán cuenta de que las matemáticas son una ciencia interesante y divertida.

RODRIGO VIÉITEZ RODRÍGUEZ dijo...

Hasta que acabé la lectura de libro "El diablo de los números", yo también le temía a las matemáticas pues gurdaba una mala experiencia dellas de mi etapa escolar (primaria y E.S.O.). El diablo de los números es un libro que me resultó interesante y que despertó en mi un gran interés por las matemáticas.
Se trata de un libro, que gracias a su estructura lineal, hizo que aprendiese y recordase cosas de forma muy divertida y, a su vez, formó en mi un gran interés por las matemáticas.
Podríamos clasificarlo como un libro para lectores de primaria, y en especial para todos aquellos que temen a las matemáticas ya que es una forma de acercarse a ellas de una manera mucho más divertida y desde otro punto de vista. También está enfocado para un público lector adulto, pues se puede profundizar sobre diferentes contenidos y aprender o recordar algunos conceptos que se nos escapan de nuestra etapa escolar.
Durante el libro, un ingeneoso diablo matemático, aparece durante noches en los sueños (antes pesadillas) de Robert, y provoca en él un gran interés por lo que antes eran sus "temidas matemáticas". Durante cada noche, en los sueños de Rodert, el diablo propone una serie de retos a conseguir, una seríe de retos que nunca acaban (como las matemáticas, y consigue así, que Robert cambie su concepción sobre las mismas.
Hablamos pues, de un libro de fácil lectura, e incluso un libro que se puede trabajr con él como complemento didáctico en las aulas de primaria, ya que explica, de forma muy interesante y entretenida, ciertos contenidos que a los alumnos les puede resultar difícil de comprender sólo con la explicación del profesor.
Por último señalar, que me resultó un libro muy entretenido, ameno y de fácil comprensión y que recomiendo a todos aquellos que tengan "miedo" a las matemáticas, pues con él, como le pasó a Robert, se darán cuenta de que las matemáticas son una ciencia interesante y divertida.

margarita justo dijo...

Es la primera vez, que leo un libro que su tema principal sea n las matemáticas, y también aunque parezca increíble también es la primera vez que trabajo con materiales didácticos en esta materia, es un poco vergonzoso tener que llegar a tercero de magisterio para entender las matemáticas pero “ más vale tarde que nunca”....
“El diablo de los números tiene como protagonista” a Robert. A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede a muchas personas, porque no las acaba de entender. Pero una noche él sueña con un diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los números. Naturalmente, Robert piensa que es otra de sus frecuentes pesadillas, pero en realidad es el comienzo de un recorrido nuevo y apasionante a través del mundo de las Matemáticas.
¿No es extraño hallar siempre secuencias numéricas por la simple multiplicación de los unos: 1 x 1 = 1, 11 x 11 = 121, 111111 x 111111 = 12345654321, y así en adelante? Y esto es sólo la operación más sencilla. Durante doce noches, Robert sueña sistemas numéricos cada vez más increíbles. De pronto, los números cobran vida por sí mismos, una vida misteriosa que ni siquiera el diablo puede explicar del todo. Nunca las Matemáticas habían sido algo tan fascinante. Pronto, el diablo le hará abandonar los tópicos escolares y hará que acceda a niveles superiores: ¡y aun así los entiende! Y el joven lector también. Los números, cada página que pasa, se van volviendo cada vez más absorbentes. Es como magia, y Robert quiere saber más y más hasta que, al fin, el diablo le hace comprender que algunos problemas y paradojas pertenecen a las altas esferas de la ciencia.
Para finalizar decir que a pesar de ser una novela de fácil lectura, me resulto un poco difícil de entender. Pero si creo que es un buen recurso para trabajar en el aula, ya que pienso que es una buena base para tratar las matemáticas.

fernando dijo...

Robert es un chico al que no le gusta la asignatura de Matemáticas, tal como la imparte su profesor el Sr. Bockel; pero -a través de los sueños que tiene durante doce noches- un diablillo le va enseñando unos conocimientos matemáticos, que en un principio parten del número 1, y que son ilustrados con unos ejemplos que hacen más fácil su comprensión.Como complemento de la síntesis anterior he considerado conveniente realizar el siguiente resumen más extenso del referido libro:

Su autor Hans Magnus Enzensberger (que en el año 2002 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades) narra en este libro, a modo de cuento, los sueños que tiene un niño (Robert) al que no le gustan mucho las clases de matemáticas de su colegio, porque le aburre el método empleado por su profesor el Sr. Bockel y los absurdos problemas que éste les pone como tareas.

En esos sueños Robert recibe la visita de un personaje que dice ser un diablo de los números, -que en determinados momentos sufre una transformación-, y que tiene la pretensión de facilitar a Robert unos conocimientos elementales de matemáticas, a través de las lecciones que le va impartiendo en los sueños que tiene durante doce noches; con la idea también de convencer al niño de que las matemáticas son además útiles y divertidas.

-En siete de esas apariciones el diablillo se dedica a enseñar a Robert cuestiones relacionadas con la teoría de los números; haciendo referencia a curiosidades numéricas, números primos, números triangulares, números cuadrados, números Bonatschi, propiedades de algunos números, etc…
-En la octava noche trata el tema de combinaciones, utilizando el diablillo en sus explicaciones el orden alfabético de las letras iniciales del nombre de los alumnos.
-En la novena noche se hace un recordatorio de la clasificación de los números: en impares, de primera, Bonatschi, triangulares, saltarines; utilizando un color diferente para la identificación de las series; así como también hace referencia a los números quebrados.
-En la décima noche se hace referencia a cuestiones geométricas.
-En la undécima noche le explica la forma de llegar a los principios matemáticos: como serían los siguientes: que no se puede dividir un punto porque no tiene dimensión, o que por dos puntos en una superficie plana sólo se puede pasar una línea recta, que será infinita en ambas direcciones.
-En la duodécima noche el diablillo de los números invita a Robert a una gran cena en el infierno de los números/cielo de los números, y le lleva a un palacio, donde se encuentra Lord Russell, Euler, Gauss, Bonatschi, Pitágoras,… hasta el inventor del cero.
Este último sueño es el más especial para Robert porque el diablo de los números le admite en el rango inferior de aprendiz de los números, concediéndole la orden pitagórica de los números de quinta clase, en prueba de lo cual le cuelga en el cuello una pesada cadena, que sostiene una estrella de oro de cinco puntas; dándose la circunstancia de que –cuando se despierta- observa que tiene una diminuta estrella colgando de una fina cadena de oro, que guarda en el bolsillo de su pantalón, pero que al volver a colgar en el cuello (durante la primera clase con el Sr. Bockel) le ayuda a resolver el difícil problema que dicho profesor había puesto a sus alumnos.

fernando dijo...

Robert es un chico al que no le gusta la asignatura de Matemáticas, tal como la imparte su profesor el Sr. Bockel; pero -a través de los sueños que tiene durante doce noches- un diablillo le va enseñando unos conocimientos matemáticos, que en un principio parten del número 1, y que son ilustrados con unos ejemplos que hacen más fácil su comprensión.Como complemento de la síntesis anterior he considerado conveniente realizar el siguiente resumen más extenso del referido libro:

Su autor Hans Magnus Enzensberger (que en el año 2002 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades) narra en este libro, a modo de cuento, los sueños que tiene un niño (Robert) al que no le gustan mucho las clases de matemáticas de su colegio, porque le aburre el método empleado por su profesor el Sr. Bockel y los absurdos problemas que éste les pone como tareas.

En esos sueños Robert recibe la visita de un personaje que dice ser un diablo de los números, -que en determinados momentos sufre una transformación-, y que tiene la pretensión de facilitar a Robert unos conocimientos elementales de matemáticas, a través de las lecciones que le va impartiendo en los sueños que tiene durante doce noches; con la idea también de convencer al niño de que las matemáticas son además útiles y divertidas.

-En siete de esas apariciones el diablillo se dedica a enseñar a Robert cuestiones relacionadas con la teoría de los números; haciendo referencia a curiosidades numéricas, números primos, números triangulares, números cuadrados, números Bonatschi, propiedades de algunos números, etc…
-En la octava noche trata el tema de combinaciones, utilizando el diablillo en sus explicaciones el orden alfabético de las letras iniciales del nombre de los alumnos.
-En la novena noche se hace un recordatorio de la clasificación de los números: en impares, de primera, Bonatschi, triangulares, saltarines; utilizando un color diferente para la identificación de las series; así como también hace referencia a los números quebrados.
-En la décima noche se hace referencia a cuestiones geométricas.
-En la undécima noche le explica la forma de llegar a los principios matemáticos: como serían los siguientes: que no se puede dividir un punto porque no tiene dimensión, o que por dos puntos en una superficie plana sólo se puede pasar una línea recta, que será infinita en ambas direcciones.
-En la duodécima noche el diablillo de los números invita a Robert a una gran cena en el infierno de los números/cielo de los números, y le lleva a un palacio, donde se encuentra Lord Russell, Euler, Gauss, Bonatschi, Pitágoras,… hasta el inventor del cero.
Este último sueño es el más especial para Robert porque el diablo de los números le admite en el rango inferior de aprendiz de los números, concediéndole la orden pitagórica de los números de quinta clase, en prueba de lo cual le cuelga en el cuello una pesada cadena, que sostiene una estrella de oro de cinco puntas; dándose la circunstancia de que –cuando se despierta- observa que tiene una diminuta estrella colgando de una fina cadena de oro, que guarda en el bolsillo de su pantalón, pero que al volver a colgar en el cuello (durante la primera clase con el Sr. Bockel) le ayuda a resolver el difícil problema que dicho profesor había puesto a sus alumnos.

Anónimo dijo...

"El diablo de los numeros" era una novela totalmente desconocida para mi, la verdad que no me gusto mucho, pero reconozco que para un niño al que no le gusten las matematicas es un buen libro, qeu hasta se las puede hacer divertidas al mismo tiempo que tambien aumenta su animo por la lectura, ya que supongo que a los niños les gustará saber que pasa en los siguientes capitulos.para mi lo mejor del libro son las explicaciones a menas divertidas y paso a paso qeu se dan de matematicas y el recurso del diablo tambien me parece algo original, es facil de leer debido a su lenguaje sencillo